Aktueel

  • De Heelsom van de huizen
  • Michelangelo
  • de Triodos bank
  • het Astrogilde presse-papier
  • Geboortetijd niet bekend?

De huizen als drijfveren van ego of ziel.

De heelsom van de huizen van Trump

Voor de meesten van ons is de techniek van de heelsom wel bekend: Tel alle standen van de planeten, berekend vanaf 0° Ram op, en deel ze door 10. Het gemiddelde (de heelsom) wordt dan die graad in de dierenriem die een totaal beeld schept van de mens. In mijn zoektocht naar de meerwaarde van de astrologische huizen, leek het me interessant om ook voor de huiscuspen te  onderzoeken of deze techniek een grootste gemene deler van alle omstandigheden waarin we leven, zichtbaar kan maken.In mijn zoektocht naar de meerwaarde van de astrologische huizen, zou het wellicht ook mogelijk kunnen zijn om deze techniek door te trekken naar  de cuspen van de huizen. De belangrijkste voorwaarde is natuurlijk de juiste geboortetijd van de betreffende persoon. De methode is bijna hetzelfde als bij de planeten. Reken voor de tekens dezelfde waarde als bij de planeten in teken. Dus Ram 0° , Stier 30°, enz. t/m Vissen 330°. Nu de graad en graadminuten van de cusp in teken. Voorbeeld: cusp 2 op 15°21’ in Weegschaal wordt 180° + 15° + 21’.  Als alles wordt opgeteld delen we de uitkomst door 12, zodat de we een bepaalde graad in een teken krijgen

Bij het aftreden van Trump leek het me interessant zijn heelsom in de huizen zichtbaar te krijgen. Bij een laatste correctie van zijn geboortetijd kwam ik op 09:39:30 uur. Er zijn meerdere tijden door astrologen aangevoerd, maar door de heelsom uit te voeren, kon ik meteen zien of de correctie op zijn geboortetijd klopte en de totaalsom van zijn huizen ook echt iets over deze gewezen president zegt.

Hiernaast het schema van de heelsom van de huizen van Trump.190°45’ in Weegschaal levert  de 12de graad als we hem in Beeldgids van de dierenriem opzoeken.

De tekst luidt: “Ter  linkerzijde ziet een vrouw, die hardnekkig achter zich kijkt, niet dat haar schreden haar leiden naar de rand van een ravijn, waarin zij op het punt staat te vallen. Een andere vrouw, die koket in een handspiegel naar zichzelf kijkt, komt aan de rechter rand van het ravijn, waarin zij op haar beurt zal gaan vallen. Een hondje probeert uit alle macht haar daar vandaan te krijgen door aan de zoom van haar lange rok te trekken

Janduz noemt deze graad een van ‘gelukzalige dwaasheid’, zegt Koppejan. Hij zoekt echter naar de reden ervan. De linker vrouw is tevreden over wat bereikt is, maar blijft daar naar omkijken. “De rechter vrouw is echter in veel groter gevaar…”, zegt Koppejan. Eenmaal zo ver gekomen is deze persoon zo gefascineerd van zichzelf dat hij helemaal ingenomen is met zijn ik-beeld. Koppejan: “De eerste vrouw wordt niet gewaarschuwd door het hondje en lijkt daardoor meer in gevaar. Maar de tweede vrouw krijgt keer op keer waarschuwingen (het hondje) van Mars en Pluto energieën, maar negeert het. Zij lijkt vervuld te zijn van een vals beeld van haar lagere Saturnale ik”.

Astrologische mandala van Rudhyar: “Mijnwerkers duiken vanuit een diepe schacht op in het zonlicht” Het is belangrijk om in overweging te nemen dat het hier om de huizen gaat. De uiterlijke omstandigheden die wij – onbewust – zelf creëren. Eenmaal bewust daarvan kunnen we de positieve kant van het teken tot werkelijkheid brengen. Daar wijst het tweede beeld op: de astrologische mandala van Rudhyar: Koppejan memoreert: “Mijnwerkers hebben initiatief nodig om in moeilijke omstandigheden te overleven / Zij zijn het symbool van offers brengen” Ik neem aan dat Trump daar nog nooit van heeft gehoord.

I-Tjing

Ik wilde weten of ook andere orakelsystemen dezelfde uitkomst zouden bieden. Een door mij veel gebruikt orakel is de I-Ting. Er bestaat een herleidingstabel, waarbij per 2,5 graad in een bepaald teken we naar een van de 64 hexagrammen geleid worden en daarin naar een van de veranderende lijnen. De heelsom van 11°12’ leidt ons naar hexagram 56: “de vreemdeling”. De bewegende lijn is de eerste. In het boek “De I-Ting een interpretatie voor deze tijd” van Sam Reifler staat de volgende omschrijving:  “Een kleingeestig vreemdeling met kleingeestige motieven / verdere rampen”.  Hola, dat is wel erg frappant!

De uitleg: “Iemand die diep en aanhoudend in een situatie betrokken is, kan deze op vele manieren beschouwen en ze met verschillende graden van ernst en cynisme behandelen. Jij echter – die altijd een voorbijganger bent – hebt geen recht om luchtig te behandelen wat voor anderen ernstige aangelegenheden zijn. Een aanmatigende, hooghartige houding van jouw kant is niet op zijn plaats en zou ontstemming oproepen. Dat komt neer op het uitnodigen van rampen”. Ook de volgende bewegende lijnen in dit hexagram zijn niet vrolijk te noemen. Bij 2 zien we vele trouwe aanhangers van Trump, bij 3 wordt gesproken over de vrienden die hem verlaten, bij 4 het bereiken van een aangenaam plekje maar  hij is niet op zijn gemak, bij 5 zien we weer de lof die hij ontvangt van zijn aanhang, maar bij 6 “stookt hij het vuur op met een vogelnest” maar dat ondermijnt hem en hij   “…verliest zijn kalmte Onheilspellend”

De Dwad

De stand van 11°12’valt in de Leeuw-dwad. Dat maakt de Weegschaal energie van Trump meer naar binnen gericht (vast) Vuur. Het tot evenwicht brengen van de omstandigheden in zijn leven (weegschaal) is daardoor meer ik- gericht dan wat van Weegschaal mag verwacht worden: de ander.

Michelangelo, de juiste horoscoop

Michelangelo werd geboren in 1475 toen op dat moment nog de juliaanse kalender werd  gebruikt. Pas in 1582 vond onder paus Gregorius een correctie plaats van 10 dagen vooruit, zodat oude rekenfouten van de juliaanse kalender werden gecorrigeerd. Willen we een juiste horoscoop maken, dan moeten we dus tien dagen optellen bij zijn geboortedatum. Op de oude kalender staat de geboorte van Michelangelo op 6 maart 1475 in Caprese vermeld.

Gebruiken we de huidige astrologieprogramma’s, dan kunnen we ervan uitgaan, dat zij bij alle berekeningen uitgaan van de Gregoriaanse kalender. Dat komt door het probleem dat in Europa niet alle landen op het zelfde tijdstip overgingen op de Gregoriaanse kalender. Dat zou een ondoenlijk karwij betekend hebben. Maar in het programma AstroScoop heeft Schors de juliaanse datum gebruikt waardoor er een incorrecte radix verschijnt. Hier die bewuste radix.

Ik vond na de 10 dagen correctie de nieuwe geboortedag op 16 maart 1475 Alleen al het verschil tussen de beide aspectenstructuren spreekt boekdelen. De nieuwe horoscoop straalt veel meer evenwicht uit. Ook het tijdstip moest gecorrigeerd worden. Het overlijden in Rome was daarbij een goede controle. Overigens moest ook deze datum gecorrigeerd worden voor de Gregoriaanse kalender en  komt zo uit op 28 februari  1564 te Rome. De uurhoek van zijn overlijden gaf aan dat het geboorte uur moest worden gesteld op  02:53 uur. Hier de juiste geboortehoroscoop.

Ascendant op Boogschutter-dwad heer 1 Saturnus in Kreeft Weegschaal-dwad

Aan wat hij onderneemt wil hij zich met hart en ziel geven, maar heer 1 in Kreeft is gevoelig en botst dus met de ambitieuze Steenbok. Door de grote driehoek van heer 1 met Mercurius in Vissen en het MC in Schorpioen kunnen we stellen dat Michelangelo. een hoog gevoelig iemand was en zo ook naar buiten wilde treden. Zon op  4° Ram in duet met Jupiter wijst op zijn geestdrift die dikwijls de neiging had tot overdaad. Hij lag nogal eens overhoop met zijn opdrachtgevers, zeker de laatste drie pausen voor wie hij werkte.

Schilder en beeldhouwer.  Venus en Neptunus staan voor artisticiteit. Zij maken met elkaar een inconjunct, wat op zich niet slecht is voor een kunstenaar die met een bepaalde spanning zijn kunstwerken maakt. We lezen  in zijn biografie: “Het vervaardigen van sculpturen was voor Michelangelo een tergende worsteling, waarin hij streefde naar perfectie. Hij wilde tot de meest pure, eigenlijk nagenoeg onbereikbare, vorm komen” Er spreekt dan ook een worsteling uit om tot een goed eindresultaat te komen, dat alleen maar opgelost kan worden via een creatieve benadering. Het halve molenaspect van Venus met de ascendant en Maan op de descendant laat zien dat de uitoefening van zijn kunstzinnig ambacht zowel in het algemeen als wel in een-op-een contacten veelal niet soepel verliep. De ontbrekende poot is een punt in Weegschaal, de ontbrekende behoefte om alles in evenwicht te willen brengen en harmonieus met de mensen om hem heen om te kunnen gaan. Het plafondschilderij in de Sixtijnse Kapel was  ook bedoeld om zijn toenmalige  opdrachtgever, paus Julius II.

Relaties: Michelangelo is nooit getrouwd geweest. Het is bekend dat zijn grote liefde een man betrof: Tommaso dei Cavalieri. Deze homoseksuele relatie zie je in het nauwe driehoeksaspect van Mercurius, heer 8 met Uranus:  het je verbinden met een ander op een onconventionele manier.

Michelangelo werd geboren in 1475 toen op dat moment nog de juliaanse kalender werd  gebruikt. Pas in 1582 vond onder paus Gregorius een correctie plaats van 10 dagen vooruit, zodat oude rekenfouten van de juliaanse kalender werden gecorrigeerd. Willen we een juiste horoscoop maken, dan moeten we dus tien dagen optellen bij zijn geboortedatum. Op de oude kalender staat de geboorte van Michelangelo op 6 maart 1475 in Caprese vermeld.

De Triodos Bank, een bank met visie

De Triodos bank gaat mij aan het hart. Waarom is niet zo moeilijk. Ik heb het niet zo op banken. Of het nu goed gaat met mij en de wereld of niet, zo profiteren er altijd van. Ongeoorloofde praktijken, zwart geld wegsluizen, op wat voor manier dan ook winst maken, nee banken hebben voor mij geen onbezoedeld blazoen. Behalve één: de Triodosbank! Nou ja, de ASN bank is een goede tweede.

Omdat zij in 2020 al weer 40 jaar bestaat, reden genoeg om eens naar de oprichtingshoroscoop te kijken. De oprichtingsakte dateert van 30-6-1980 en werd in Amsterdam notarieel vastgelegd. Het tijdstip waarop, heeft na enig speurwerk, plaatsgevonden om 11:12 uur. De huizen 8 en 2 in deze uurhoek zijn de belangrijkste bronnen van informatie. Daarnaast is het vertrek van de huidige directeur en de komst van een opvolger in de aanloop naar 2021 een interessant gegeven om als transit in deze horoscoop te bekijken.

Maar laten we beginnen met Ascendant en Descendant. Het beeld naar buiten toe in Maagd lijkt zich te richten op details, maar als beweeglijk teken is zij wel in voor  veranderingen. En zou je het menselijk willen duiden dan is een dienstbare houding duidelijk aanwezig. Heer 1 staat in Kreeft op de cusp van het 11de huis en maakt een sextiel met de ascendant.  Kreeft staat voor zorgzaamheid en het elfde huis staat voor ‘de consument’ – in dit geval de rekeninghouder. Mercurius geeft tevens aan dat de bank voorstander is van een goed contact met haar rekeninghouders. De driehoek die hij maakt met Uranus duidt erop dat de bank origineel en baanbrekend over wil komen. Dat communiceert zij zowel met de consument/rekeninghouder (11) als de buitenwereld in het algemeen (1).iemand die geld wil lenen of beleggen vinden we in het 7de  huis, dat zijn cusp (begin) in Vissen heeft. Vissen laat zien dat dit klanten zijn die idealisten genoemd mogen worden, en die begaan zijn met de aarde, want heer 7 staat in het 4de huis. Heer 7 in Boogschutter geef mede aan dat deze idealisten optimistisch ver vooruit durven denken. Het controleren van hun plannen en de uitvoering ervan door de bank wordt duidelijk door het vierkant met heer 5 (directie). Dit is nodig, want Vissen kan ook illusies najagen, die niet levensvatbaar zijn. Het vierkantaspect laat tevens zien dat de aanvrager dat best spannend vindt, en omgekeerd dat de bank hem prikkelt tot verstandig (Steenbok) handelen.

De oppositie van heer 7 met Venus op het MC zou kunnen duiden op de aanvankelijke onzekerheid of de bank hem de lening wel zal gunnen, want Venus is heer 2 , het huis dat gaat over het geld van de bank. Maar zeker ook de normen en waarden die bank aan de maatschappij kenbaar wil maken. Belangrijk daarbij is de driehoek van Pluto in 2 met het MC in Tweelingen. De bank communiceert graag met de maatschappij om haar diepere motieven, over hoe zij omgaat met haar liquide middelen, duidelijk te maken.

De identiteit van de bank wordt vertolkt door de Zon in Kreeft. Kreeft wordt wel gezien als de zorgzame moeder en het geven van veiligheid. De directie van een organisatie vinden we, zoals hierboven al werd aangegeven, in het 5de huis. Omdat de huidige directeur Matthijs Bierman momenteel afscheid neemt en Pauline Bieringa zijn plaats inneemt, is het interessant om te zien hoe dat met transits van planeten weergegeven wordt. Het enige dat blijft is bier…

Begin januari van dit jaar waren er waarschijnlijk al de eerste tekenen van een komend vertrek van de huidige directeur, want Saturnus, heer 5 loopt rond de tweede week van januari tegen Pluto op. Of dat duidt op een intern conflict, een diepgaand verschil van mening, of het besef binnen de directie of bij Bierman zelf, dat er iets wezenlijks zou moeten veranderen, weet ik niet. Ik ben niet helderziend. Maar zeker is dat op dat moment een mogelijk aftreden van de directeur zichtbaar werd. Toen op 1-9-2020 het periodiek ‘De Geur van Geld’ verscheen waarin de directeur zijn aftreden bekend maakte, zien we in de transits van dat moment een duidelijke analogie. Een illuster driemanschap, Jupiter, Pluto en Saturnus, zijn in de directiekamer , het 5de huis, beland.

Pauline Bieringa, de nieuwe Saturnus, heer (dame) van het huis is net binnengetrokken. Zij neemt in haar kielzog Jupiter en Pluto mee. Pluto is primair de belangrijkste, want hij staat voor diepgaande transformaties. Eind februari van dit jaar ‘rook’ hij al even aan het vijfde huis, keerde in de zomer even terug, en zal precies op 1 januari 2021 de directiekamer weer binnengaan en daar voorlopig blijven. Jupiter kwam in april 2019 al een kijkje nemen in het 5de huis,  keert even terug om daarna in november 2019 definitief het 5de huis te bemannen. Dat moet tevens de aanvang geweest zijn een meer optimistische blik hoe de bank verder moest, maar als het goed is ook met (nog) meer wijsheid en visie dan voorheen.

Schenkgeld

Het zou ook kunnen wijzen op de wens van Bierman om schenkgeld een grotere rol te geven:  “Je kunt hier weer heel andere veranderingen mee teweegbrengen dan met koopgeld of leengeld. Dan heb ik het vooral over een systeemverandering. Ondernemingen die een systeem willen doorbreken zijn vaak te risicovol om met spaargeld te financieren, maar we willen ze als samenleving wel mogelijk maken”  Zo’n grote verandering in de policy van de bank kan wel degelijk te maken hebben met het feit dat Pluto de directiekamer binnenkomt. Maar meer nog door Jupiter, de gulle goedgemutste, maar wijze planeet, die met een nieuwe visie verder kijkt dan menigeen. Deze maakt tijdens de wisseling van de wacht een inconjunct met Venus op het MC. En Venus gaat natuurlijk over geld. Het is wel nog een onderhuids spanningsaspect, dat er op duidt dat men de juiste formule nog niet heeft gevonden, en waarvoor de oplossing alleen maar kan komen door een originele, creatieve denktrant. 

Het Astro-gilde presse-papier

Jaren lang heb ik nagedacht over wat voor symbool de kern van ons vak – het maken van horoscopen – zou kunnen symboliseren. Natuurlijk, horoscoopsymbolen in overvloed, maar dat raakte nog niet echt de kern. Uiteindelijk denk ik het te hebben gevonden: de wezenlijke bron van alle horoscopen is het feit dat een tijdsmoment een bepaalde kwaliteit inhoudt. Een tijdstip kan dus kwaliteit in zich herbergen. Kort samengevat:

Tijd = Kwaliteit.
Ik maakte een kleimodel van een hand die een horloge vasthoudt, gebed in een schijf met de tekens van de dierenriem. Dat was 6 of 7 jaar geleden. Ik maakte ook een gipsen afdruk ervan om daarna via een siliconen mal afgietsels te kunnen maken. Toen viel het werk stil en het duurde tot 2019 voor ik een mal liet maken en de eerste afgietsels nu beschikbaar zijn gekomen. Op de rand van de sokkel staat de Latijnse spreuk:

TEMPUS QUALITAS EST

Het astrogilde presse-papier is meestal op voorraad in de kleuren zilver en brons. Andere kleuren 2 weken levertijd prijs: € 14,95

bestellen via info@athelas.nl of tel. 0616749562


Geboortetijd niet bekend? Astrodobbelstenen kunnen uitkomst bieden!

In een doosje in een foedraal zitten 3 12kantige dobbelstenen. Een met de dierenriemtekens, een met de planeten plus de Noord- en de Zuidknoop, en een met de twaalf huizen. Jammer genoeg niet meer leverbaar in metalen doosje zoals op de afbeelding, maar in plastic. Dat nieuwe doosje kan niet als briefpakje verzonden worden. Verzendkosten zijn daarom € 6,20. We zoeken nog platte doosjes zodat ze alsnog in een neutraal plat doosje geleverd kunnen worden tegen het normale briefpakjes tarief, van € 3,75.

Prijs dobbelstenen € 15,00

Astrodobbelstenen als orakel

Van veel bekende mensen zijn de geboortetijden niet bekend. Toch is er een mogelijkheid om die tijd te vinden. Hoe werkt het? Het is natuurlijk een manier van orakelen en je verbinden met de kosmos.
1. Ga er rustig voor zitten.
2. Neem je voor het antwoord te accepteren, ook al is het je deze keer wellicht niet gegund. Daar kan een reden voor zijn die we niet kennen.
3. Vraag aan de teken-dobbelsteen of hij wil aangeven in welk teken de ascendant zich bevindt.
4. Gooi de dobbelsteen en noteer het teken dat geworpen is
5. Vraag nu om de dwad waarin de ascendant staat. Een teken bestaat uit 12 dwads van elk 2,5 graad. De eerste dwad is het Ram-dwad (0-2,5), het tweede het Stier-dwad (2,5-5), enz. Gooi de dobbelsteen en noteer het 2,5 gradentraject volgens het teken dat de dobbelsteen aangeeft. Nu heb je nog maar een speelruimte van 2,5 graad waarbinnen de ascendant moet staan.
6. Neem enkele belangrijke momenten uit het leven van de betreffende persoon en maak een primaire progressie van die datum of periode. Weet je geen datum, neem dan het midden van het jaar (1-7-jaartal)
7. Kijk of het pr. pr. MC een aspect maakt met het onderwerp van de gebeurtenis (een huisheer of een planeet).
8. Corrigeer binnen die 2,5 graad het juiste moment.Algemeen telefoonnummer

Voor alle astrologische contacten geldt mijn mobiele telefoonnummer: 06-16749562