Aktueel

Remco Kampert Overleden
Op 92jarige leeftijd overleed in de nacht van 3 op 4 juli dit jaar een van onze bekendste  “dichters des vaderland”: Remco Campert. Een buitengewoon schrijver en dichter, met een indrukwekkend oeuvre aan boeken en gedichten. Ook schreef hij jarenlang cursiefjes voor Podium en Vrij Nederland. Later gevolgd door columns voor de Volkskrant. Maar dit alles is maar een beperkte greep uit zijn leven. “Het leven is vurrukkulluk” is een van de vele boeken en boekjes die me het beste is bijgebleven.

Tijd om eens naar de horoscoop van Campert te gaan kijken. Op enkele astrologische fora wordt zijn geboortetijd op 15:00 uur aangegeven. Met zo’n afgeronde tijd neem ik niet zo maar genoegen. Eens kijken wat de primaire progressie van zijn overlijden ons zegt. We vinden dan een afwijking van 8 minuten en komen zo op een geboortetijd van 14:52 uur. De primaire progressie zien we hier rond de geboortehoroscoop. Het pr.pr. MC maakt een vierkant met het radix MC (het einde van een  loopbaan) en een driehoek met heer 8. Een driehoek laat m.i. zien dat dit een dood is van iemand die klaar is om te gaan, en niet door een of andere vreselijke ziekte of gewelddadige dood, wat meestal een spanningsaspect oplevert.

Maar hier dan de geboortehoroscoop van Campert. Bij mensen, die zich in hun leven mochten  verheugen op een maatschappelijk brede belangstelling, of op een of andere manier ‘er toe doen’, vinden we bijna altijd veel aspecten met een nauwe orb. Zo ook bij Campert, die maar liefst 9 aspecten heeft met een orb kleiner dan 1°. Ook opvallend is het aantal sextielen aangevuld met 3 driehoeken. Dat maakt hem tot iemand waarbij de dingen in zijn leven redelijk voorspoedig konden verlopen zonder al te veel spanningen.

Het energiepatroon van Campert is in aanleg overwegend Vuur, dus vooral dadendrang, idealisme en zoeken naar het waarom van de dingen. In de loop van zijn leven ontwikkelt hij echter ook zijn praktische aardekant en wordt hij  steeds extraverter. Met de ascendant in Schorpioen verstevigt dit zijn houding van zoeken naar de kern van het leven, dat hij vooral in zijn dagelijkse omgeving waarnam. Met het sextiel vanuit Mars in Maagd in het 10de huis gaf hem dat de nodige energie, ook om er zich maatschappelijk mee te kunnen profileren. Heer 1 bevestigt dat nog eens met een sextiel naar het MC.

Levenspartners

Naast de vele positieve aspecten lopen er drie opposities, die aangeven dat er toch wel de nodige twijfels in zijn leven voorbij kwamen, niet in het minst als het ging om zijn keuze van partners, zichtbaar door de oppositie van de Noordknoop in het 7de huis met de zuidknoop (niet aangegeven) in 1. Bovendien staat Cheiron op de cusp van het 7de huis wat er op kan duiden dat hij zich gauw alleen voelde staan binnen relaties.  De homoseksuele relaties worden zichtbaar als we zien dat  heer 7 Venus, het midpunt is van Uranus en Neptunus. In de astrologie staat een verbinding van het zevende huis met Uranus voor homoseksualiteit, zeker als heer 7 zelf nog eens in het huis van de seksualiteit valt en de eerder genoemde Zuidknoop in Schorpioen. Neptunus staat in zo’n geval voor genegenheid die grenzen overschrijd. Des al niettemin had hij ook een goede relatie met galeriehoudster Deborah Wolf, met wie hij uiteindelijk ook trouwde.  

Schrijverschap:
Hierbij kijken we natuurlijk naar Mercurius, maar ook naar het 3de huis. Mercurius staat conjunct het gelukspunt. Het scheelt maar 0°05’ graden. Heel simpelweg gezegd: hij was gelukkig als  hij maar kon schrijven. De cusp van het derde huis valt in Steenbok, wat zou wijzen op een consequent en ernstig werkend schrijver. Die behoefte zal hij onbewust zeker gevoeld hebben, maar heer 3 in Boogschutter maakte hem meer uitbundig en bij tijden erg geestig. Bovendien maakt heer 3 een driehoek met de Maan in Ram, wat hem een zekere  gedrevenheid kon geven. Campert werd in eerste instantie bekend door zijn gedichten. Vanaf 1950 behoorde hij samen met enkele andere schrijvers tot de Vijftigers, een experimentele groep dichters. Hijzelf was de minst experimentele, wat  duidelijk aansluit op zijn derde huis in Steenbok.  Zijn behoefte aan het schrijven van poëzie zien we daarom terug met Neptunus op het MC met een halfsextiel op Mercurius. Die Mercurius staat in Leeuw met 1°48’ op de Ram-dwad, een meer impulsieve manier van schrijven, dan de solide Leeuw zou doen vermoeden. De I-Tjing geeft over deze stand het hexagram 48 De Put. In de omschrijving lezen we “Gebruik in de omgang met andere  mensen je kennis van de menselijke aard, teneinde hun echte behoeften en hun echte vooroordelen te ontdekken” En op het meer geestelijke vlak lezen we “De  op de geestelijke weg gezochte vrede loopt als het pad naar deze vrede over het meelevend verdiept zijn in het maatschappelijk gebeuren.” Ik denk dat we hier duidelijk de figuur van Campert in terug zien.

Na een vrij langdurig schrijversblok zien we in 1979 daar een einde aan komen. Astrologisch zien we dat terug in de secundaire progressie van dat jaar. De secundaire Mercurius staat dan  op de 20ste graad Weegschaal. “Beeldgids van de dierenriem” geeft bij de Astrologische Mandala de volgende tekst: “Een oude Rabbi zit tevreden in en kamer vol met boeken”. Nog belangrijker is de secundaire Maan die een sextiel maakt  met heer 3, Saturnus. Hoewel we bij secundaire progressies geen transsaturnale planeten duiden, is het opmerkelijk, dat de secundaire Neptunus op dat moment een exact halfsextiel maakt met Mercurius (0°01’). Hij hervond zijn schrijverschap.

Uiteindelijk stopt Campert met schrijven in 2018. Zijn Uitgever meldt dit op 5 maart van dat jaar. Hier de combinatie Radix en de  mededeling van de uitgever in de buitenring. De Ascendant van de mededeling staat  in het 8ste huis, het huis van de transformatie. De oppositie met de Zwarte Maan, het unieke schrijverstalent is frappant. Maar er is  meer: het MC van de  uitgever maakt een oppositie met het Maatschappelijk huis Van Campert. De relatie met de Maatschappij wordt beëindigd, maar tevens zien we een inconjunct met Mercurius. Voor de uitgever zit er nog een onderhuidse spanning in, hoe het mogelijk verder zal gaan met Camperts schrijven. Zon-Neptunus van het bericht maken een  oppositie met Camperts Mars, de energiestroom is een halt toegeroepen.  Vier jaar later overleed hij.

Michelangelo, de juiste horoscoop

Michelangelo werd geboren in 1475 toen op dat moment nog de juliaanse kalender werd  gebruikt. Pas in 1582 vond onder paus Gregorius een correctie plaats van 10 dagen vooruit, zodat oude rekenfouten van de juliaanse kalender werden gecorrigeerd. Willen we een juiste horoscoop maken, dan moeten we dus tien dagen optellen bij zijn geboortedatum. Op de oude kalender staat de geboorte van Michelangelo op 6 maart 1475 in Caprese vermeld.

Gebruiken we de huidige astrologieprogramma’s, dan kunnen we ervan uitgaan, dat zij bij alle berekeningen uitgaan van de Gregoriaanse kalender. Dat komt door het probleem dat in Europa niet alle landen op het zelfde tijdstip overgingen op de Gregoriaanse kalender. Dat zou een ondoenlijk karwij betekend hebben. Maar in het programma AstroScoop heeft Schors de juliaanse datum gebruikt waardoor er een incorrecte radix verschijnt. Hier die bewuste radix.

Ik vond na de 10 dagen correctie de nieuwe geboortedag op 16 maart 1475 Alleen al het verschil tussen de beide aspectenstructuren spreekt boekdelen. De nieuwe horoscoop straalt veel meer evenwicht uit. Ook het tijdstip moest gecorrigeerd worden. Het overlijden in Rome was daarbij een goede controle. Overigens moest ook deze datum gecorrigeerd worden voor de Gregoriaanse kalender en  komt zo uit op 28 februari  1564 te Rome. De uurhoek van zijn overlijden gaf aan dat het geboorte uur moest worden gesteld op  02:53 uur. Hier de juiste geboortehoroscoop.

Ascendant op Boogschutter-dwad heer 1 Saturnus in Kreeft Weegschaal-dwad

Aan wat hij onderneemt wil hij zich met hart en ziel geven, maar heer 1 in Kreeft is gevoelig en botst dus met de ambitieuze Steenbok. Door de grote driehoek van heer 1 met Mercurius in Vissen en het MC in Schorpioen kunnen we stellen dat Michelangelo. een hoog gevoelig iemand was en zo ook naar buiten wilde treden. Zon op  4° Ram in duet met Jupiter wijst op zijn geestdrift die dikwijls de neiging had tot overdaad. Hij lag nogal eens overhoop met zijn opdrachtgevers, zeker de laatste drie pausen voor wie hij werkte.

Schilder en beeldhouwer.  Venus en Neptunus staan voor artisticiteit. Zij maken met elkaar een inconjunct, wat op zich niet slecht is voor een kunstenaar die met een bepaalde spanning zijn kunstwerken maakt. We lezen  in zijn biografie: “Het vervaardigen van sculpturen was voor Michelangelo een tergende worsteling, waarin hij streefde naar perfectie. Hij wilde tot de meest pure, eigenlijk nagenoeg onbereikbare, vorm komen” Er spreekt dan ook een worsteling uit om tot een goed eindresultaat te komen, dat alleen maar opgelost kan worden via een creatieve benadering. Het halve molenaspect van Venus met de ascendant en Maan op de descendant laat zien dat de uitoefening van zijn kunstzinnig ambacht zowel in het algemeen als wel in een-op-een contacten veelal niet soepel verliep. De ontbrekende poot is een punt in Weegschaal, de ontbrekende behoefte om alles in evenwicht te willen brengen en harmonieus met de mensen om hem heen om te kunnen gaan. Het plafondschilderij in de Sixtijnse Kapel was  ook bedoeld om zijn toenmalige  opdrachtgever, paus Julius II.

Relaties: Michelangelo is nooit getrouwd geweest. Het is bekend dat zijn grote liefde een man betrof: Tommaso dei Cavalieri. Deze homoseksuele relatie zie je in het nauwe driehoeksaspect van Mercurius, heer 8 met Uranus:  het je verbinden met een ander op een onconventionele manier.

Michelangelo werd geboren in 1475 toen op dat moment nog de juliaanse kalender werd  gebruikt. Pas in 1582 vond onder paus Gregorius een correctie plaats van 10 dagen vooruit, zodat oude rekenfouten van de juliaanse kalender werden gecorrigeerd. Willen we een juiste horoscoop maken, dan moeten we dus tien dagen optellen bij zijn geboortedatum. Op de oude kalender staat de geboorte van Michelangelo op 6 maart 1475 in Caprese vermeld.

Het Astro-gilde presse-papier

Jaren lang heb ik nagedacht over wat voor symbool de kern van ons vak – het maken van horoscopen – zou kunnen symboliseren. Natuurlijk, horoscoopsymbolen in overvloed, maar dat raakte nog niet echt de kern. Uiteindelijk denk ik het te hebben gevonden: de wezenlijke bron van alle horoscopen is het feit dat een tijdsmoment een bepaalde kwaliteit inhoudt. Een tijdstip kan dus kwaliteit in zich herbergen. Kort samengevat:

Tijd = Kwaliteit.
Ik maakte een kleimodel van een hand die een horloge vasthoudt, gebed in een schijf met de tekens van de dierenriem. Dat was 6 of 7 jaar geleden. Ik maakte ook een gipsen afdruk ervan om daarna via een siliconen mal afgietsels te kunnen maken. Toen viel het werk stil en het duurde tot 2019 voor ik een mal liet maken en de eerste afgietsels nu beschikbaar zijn gekomen. Op de rand van de sokkel staat de Latijnse spreuk:

TEMPUS QUALITAS EST

Het astrogilde presse-papier is meestal op voorraad in de kleuren zilver en brons. Andere kleuren 2 weken levertijd prijs: € 14,95

bestellen via info@athelas.nl of tel. 0616749562


Geboortetijd niet bekend? Astrodobbelstenen kunnen uitkomst bieden!

In een doosje in een foedraal zitten 3 12kantige dobbelstenen. Een met de dierenriemtekens, een met de planeten plus de Noord- en de Zuidknoop, en een met de twaalf huizen. Jammer genoeg niet meer leverbaar in metalen doosje zoals op de afbeelding, maar in plastic. Dat nieuwe doosje kan niet als briefpakje verzonden worden. Verzendkosten zijn daarom € 6,20. We zoeken nog platte doosjes zodat ze alsnog in een neutraal plat doosje geleverd kunnen worden tegen het normale briefpakjes tarief, van € 3,75.

Prijs dobbelstenen € 15,00

Astrodobbelstenen als orakel

Van veel bekende mensen zijn de geboortetijden niet bekend. Toch is er een mogelijkheid om die tijd te vinden. Hoe werkt het? Het is natuurlijk een manier van orakelen en je verbinden met de kosmos.
1. Ga er rustig voor zitten.
2. Neem je voor het antwoord te accepteren, ook al is het je deze keer wellicht niet gegund. Daar kan een reden voor zijn die we niet kennen.
3. Vraag aan de teken-dobbelsteen of hij wil aangeven in welk teken de ascendant zich bevindt.
4. Gooi de dobbelsteen en noteer het teken dat geworpen is
5. Vraag nu om de dwad waarin de ascendant staat. Een teken bestaat uit 12 dwads van elk 2,5 graad. De eerste dwad is het Ram-dwad (0-2,5), het tweede het Stier-dwad (2,5-5), enz. Gooi de dobbelsteen en noteer het 2,5 gradentraject volgens het teken dat de dobbelsteen aangeeft. Nu heb je nog maar een speelruimte van 2,5 graad waarbinnen de ascendant moet staan.
6. Neem enkele belangrijke momenten uit het leven van de betreffende persoon en maak een primaire progressie van die datum of periode. Weet je geen datum, neem dan het midden van het jaar (1-7-jaartal)
7. Kijk of het pr. pr. MC een aspect maakt met het onderwerp van de gebeurtenis (een huisheer of een planeet).
8. Corrigeer binnen die 2,5 graad het juiste moment.Algemeen telefoonnummer

Voor alle astrologische contacten geldt mijn mobiele telefoonnummer: 06-16749562