Mijn astrologische en andere boeken

Is er meer tussen hemel en aarde..?

Een hoopgevende inspiratiebron voor jongeren

Dit onconventioneel en uitdagend boek is geschreven voor voor jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar. Veel jongeren gaan gebukt onder studiekosten, prestatiedruk, spanningen thuis, eenzaamheid, meningen van anderen, (a) sociale media, bijbaantjes, stageplek, seksuele geaardheid; maar ook een overheid die eerder wantrouwt dan stimuleert. Dit alles levert steeds meer stress en gebruik van pijnstillers bij de gedachte: ‘wat voor perspectief kan deze wereld mij nog bieden’, tot zelfs suïcidale gedachten. Er is veelal geen passend geestelijk vangnet. ‘Is er meer Tussen Hemel en Aarde’ wil hen een hoopvol perspectief bieden van kansen in een nabije toekomst met positieve mondiale veranderingen, ondersteund door veelal onbekende zaken die niet algemeen bekend zijn: de Wetten van het Universum’. Het boek wil spiritualiteit terugbrengen naar een voor dagelijks gebruik begrijpelijke en simpele vorm en zet het om in concrete adviezen. Deze zijn een hoopvolle inspiratie, en laten een toekomst zien, waar het niet meer gaat om ‘ik en de ander‘ maar om tot samenwerking te komen. Tevens geeft het inzicht in de diepere betekenis van de kwantumfysica, die deze universele wetten begrijpelijk en logisch maakt.

Is er meer tussen Hemel en Aarde?’ Uitgeverij Boekscout is verkrijgbaar in de boekhandel en Bol.COM . ISBN: 978-94648-95445. Prijs: €18,99.

De Ziel en de wetten van het universum

Een compilatie van de leringen van de oude wijsheid, voor het eerst opgetekend door Helena Blavatsky, later verfijnd en uitgebreid door Alice Bailey en Benjamin Creme. Ontdek de universele wetmatigheden van ons heelal, als we willen begrijpen waarom wij hier op aarde rondlopen. Waarom juist jij op die plaats geboren werd, bij die ouders en die omstandigheden. Maak kennis met de grote wereldperioden van het Vissen- en Watermantijdperk en put hoop uit wat voor ons in de nabije toekomst is weggelegd.

Prijs € 21,50 bestellen bij de auteur info@athelas.nl

Astrologie en de wetten van het universum

Voor het voeren van een astrologisch consult is het van belang dat de astroloog een gedegen kennis heeft van de wetten van het leven. Van oerknal tot kwantumfysica, van de eerste mensachtigen tot de Meesters van Wijsheid en de controverse tussen persoonlijkheid en ziel.
Het zijn tijdloze wetmatigheden, waar wij allemaal mee te maken hebben. De bronnen vanwaar de kennis hierover tot ons komt zijn vele, maar die uit de esoterie zoals omschreven door Helena Blavatsky, Alice Bailey en Benjamin Creme, geven de meest diepe inzichten hieromtrent.
Ik heb na jaren van zoeken, twijfels, ontdekkingen, teleurstellingen, en het vallen van kwartjes zoveel kennis mogen opdoen over deze wetten, dat ik deze universele wetten graag met je deel.
“Astrologie en de wetten van het universum” is begin oktober 2022 verschenen. Restantvoorraad! Prijs € 18,50 Bestellen bij de auteur: info@athelas.nl

Taal en Teken

Nog steeds is dit het enige Nederlands astrologische boek, dat diep ingaat op het juiste gebruik van onze taal bij het opstellen van niet alleen een schriftelijke duiding, maar ook gebruikt kan worden als leidraad voor de mondelinge consulten. Het gebruikte materiaal komt van examenstukken van studenten van de beroepsopleiding OTA. Naast de veel voorkomende fouten in hun teksten staat mijn commentaar en de eventuele suggesties.


3de druk

Het boek kent naast een uitgebreide inleiding drie hoofdstukken: De geboortehoroscoop, de progressies en de relatiehoroscoop.

Auteur Dré Aukes.
Uitgegeven in eigen beheer.

prijs: € 29,50

Astrologische hulptechnieken

Astrologische hulptechnieken

Naast de standaardtechnieken voor het duiden van horoscopen, die elke astrologiestudent of cursist krijgt aangereikt, bestaan er vele hulptechnieken die een verfijning ervan mogelijk maken. Misschien gebruik je sommigen ervan al regelmatig, maar er blijken steeds weer technieken in omloop te zijn, waar je nog nooit mee kennis hebt gemaakt. In dit boek zijn maar liefst 34 verschillende hulptechnieken te boek gesteld.

Uitverkocht

de ziel en de astrologische huizen

Al te lang hebben binnen de diverse astrologische stromingen de huizen slechts de positie gehad als aanduiders van verschillende levensomstandigheden. Situaties, waarmee we nu eenmaal te maken krijgen in het leven en het er dan maar mee moeten zien te doen. In dit boek heb ik de ontwikkelde inzichten over de veel diepere waarde van de huizen – en met name de huiscuspen – in de loop van mijn leven op papier gezet. De controverse tussen de Ziel en de Persoonlijkheid is het werkterrein van onze geestelijke evolutie. De omstandigheden in ons leven hebben wij vanuit onze persoonlijkheid – veelal onbewust – zelf gecreëerd. Als we ons daar bewust van worden, kunnen we de omstandigheden aanpassen aan het doel van onze ziel.

Verscheen februari 2021 bij uitgeverij Hajefa. Prijs € 19,95

Astrologen kunnen niet voorspellen…

maar wat dan wel…?

Kennis maken met de astrologie? Volg de autobiografische belevenissen van een horoscoophater tot professioneel astroloog. Wat is onzin en wat is de werkelijke waarde van de professionele astrologie beoefening? Wat is de dienstbare functie van een integer professioneel astroloog? Volg mijn ontdekkingsreis, met zowel mijn vreugdevolle momenten als twijfels en teleurstellingen.

Uitgave in eigen beheer. Bestellen: info@athelas.nl

Prijs € 9,50 bestellen bij de auteur info@athelas.nl

.

Astrokaartenboeken

Astrokaartenboeken bestaan in feite uit ingebonden kaartenbakken, waarin de belangrijkste astrologische begrippen en steekwoorden gerubriceerd staan op kaartjes. Zij liggen ingebonden per onderwerp, waardoor alle mogelijke combinaties van planeten, tekens en huizen mogelijk zijn. Zo worden basisbegrippen van complexere duidingen voor de astroloog of astrologiestudent zichtbaar.

Uitgave in eigen beheer. Bestellen: info@athelas.nl

deel 1 planeten, tekens en huizen € 26,00

deel 2 huisheren en huisherenverbanden € 26,00

deel 3 transits en progressies € 26,00

deel 4 gezondheid, ziekte en voedsel € 30,00

Voorbeeld:

Elk hoofdstuk in de astrokaartenboeken bestaat van boven naar beneden uit drie stapeltjes kaarten. Op die manier kunnen bij bepaalde technieken allerlei combinaties gevormd worden om zo tot een basisduiding te komen. In het voorbeeld hiernaast: bij het hoofdstuk “Planeten, Tekens en huizen” bevat het bovenste stapeltje alle planeten, het middelste stapeltje alle tekens en het onderste stapeltje alle huizen (levensomstandigheden waarbinnen een planeet het duidelijkst werkzaam is)
Zo kunnen alle benodigde combinaties gemaakt worden, ook aspecten tussen planeten onderling, waardoor een basisomschrijving mogelijk wordt.
Natuurlijk kijk je daarna nog verder in de radix in hoeverre de krachten en omstandigheden vervolmaking van de duiding nodig maken.

Absurde rijmen en gedichten

Bei,” sprak hij toen heel verwonderd, “bei jij nu helemaal bedonderd!!” Het vervelende van humor is, dat niet iedereen dezelfde soort humor kan appreciëren. Krijg je dus dit boekje en verschijnt er geen glimlach, laat staan een gebulder, pak dan dit boekje zorgvuldig in en geef het aan een ander, die hiermee zijn mismoedigheid over een regenachtige dag kan doen verdwijnen!Het vervelende van humor is, dat niet iedereen dezelfde soort humor kan appreciëren. Krijg je dus dit boekje en verschijnt er geen glimlach, laat staan een gebulder, pak het dan weer zorgvuldig in en geef het aan een ander, die hiermee zijn mismoedigheid over een regenachtige dag kan doen verdwijnen!