Mijn boeken

Taal & Teken

Nog steeds het enige Nederlands astrologische boek, dat diep ingaat op het juiste gebruik van onze taal bij het opstellen van niet alleen een schriftelijke duiding, maar ook gebruikt kan worden als leidraad voor de mondelinge consulten. Het gebruikte materiaal komt van examenstukken van studenten van de beroepsopleiding OTA. Bij veel gemaakte fouten in hun teksten staan mijn commentaar en suggesties.


3de druk

Het boek kent naast een uitgebreide inleiding drie hoofdstukken: De geboortehoroscoop, de progressies en de relatiehoroscoop.

Auteur Dré Aukes uitgegeven in eigen beheer

prijs: € 21,00

Astrologische hulptechnieken

Astrologische hulptechnieken

Naast de standaardtechnieken voor het duiden van horoscopen, die elke astrologiestudent of cursist krijgt aangereikt, bestaan er vele hulptechnieken die een verfijning ervan mogelijk maken. Misschien gebruik je sommigen ervan al, maar er blijken steeds weer technieken in omloop te zijn, waar je nog nooit mee kennis hebt gemaakt. In dit boek zijn maar liefst 34 verschillende hulptechnieken te boek gesteld.

Prijs € 17,95 Uitgeverij Hajefa Zoetermeer: ISBN 9789077677230

De Ziel als werkend beginsel in de astrologische huizen

Al te lang hebben binnen de diverse astrologische stromingen de huizen slechts de positie gehad als aanduiders van verschillende levensomstandigheden. Situaties, waarmee we nu eenmaal te maken krijgen in het leven en het er dan maar mee moeten zien te doen. In dit boek heb ik mijn in de loop van mijn leven ontwikkelde inzichten in de veel diepere waarde van de huizen, en met name de huiscuspen te boek gesteld. De controverse tussen de Ziel en de Persoonlijkheid is onderdeel van onze geestelijke evolutie. De omstandigheden in ons leven hebben wij meestal vanuit onze persoonlijkheid onbewust zelf gecreëerd. Als we ons daar bewust van worden, kunnen we de omstandigheden aanpassen aan het doel van onze ziel.

Verscheen februari 2021 bij uitgeverij Hajefa. Prijs € 19,95

Astrologen kunnen niet voorspellen…

maar wat dan wel…?

Kennis maken met de astrologie? Volg de autobiografische belevenissen van een horoscoophater tot professioneel astroloog. Wat is onzin en wat is de werkelijke waarde van de professionele astrologie beoefening? Wat is de dienstbare functie van een integer professioneel astroloog? Volg mijn ontdekkingsreis, met zowel zijn vreugdevolle momenten als twijfels en teleurstellingen.

Uitgave in eigen beheer. Bestellen: info@athelas.nl

februari 2021

Aantal pagina’s 70

Prijs € 10,00

Astrokaartenboeken

Astrokaartenboeken bestaan in feite uit ingebonden kaartenbakken, waarin de belangrijkste astrologische begrippen en steekwoorden gerubriceerd staan op kaartjes. Zij liggen ingebonden per onderwerp, waardoor alle mogelijke combinaties van planeten, tekens en huizen mogelijk zijn. Zo worden basisbegrippen van complexere duidingen voor de astroloog of astrologiestudent zichtbaar.

Uitgave in eigen beheer. Bestellen: info@athelas.nl

deel 1 planeten, tekens en huizen € 24,00

deel 2 huisheren en huisherenverbanden € 24,00

deel 3 transits en progressies € 25,00

deel 4 gezondheid, ziekte en voedsel € 30,00

Voorbeeld:

Elk hoofdstuk in de astrokaartenboeken bestaat van boven naar beneden uit drie stapeltjes kaarten. Op die manier kunnen bij bepaalde technieken allerlei combinaties gevormd worden om tot een basisduiding. In het voorbeeld hiernaast: bij het hoofdstuk “Planeten, Tekens en huizen” bevat het bovenste stapeltje alle planeten, het middelste stapeltje alle tekens en het onderste stapeltje alle huizen (levensomstandigheden waarbinnen een planeet het duidelijkst werkzaam is.