Mijn boeken

Astrologie en de wetten van het universum

Voor het voeren van een astrologisch consult is het van belang dat de astroloog een gedegen kennis heeft van de wetten van het leven. Van oerknal tot kwantumfysica, van de eerste mensachtigen tot de Meesters van Wijsheid en de controverse tussen persoonlijkheid en ziel.
Het zijn tijdloze wetmatigheden, waar wij allemaal mee te maken hebben. De bronnen vanwaar de kennis hierover tot ons komt zijn vele, maar die uit de esoterie zoals omschreven door Helena Blavatsky, Alice Bailey en Benjamin Creme, geven de meest diepe inzichten hieromtrent.
Ik heb na jaren van zoeken, twijfels, ontdekkingen, teleurstellingen, en het vallen van kwartjes zoveel kennis mogen opdoen over deze wetten, dat ik deze universele wetten graag met je deel.
“Astrologie en de wetten van het universum” is begin oktober 2022 verschenen Prijs € 21,50 excl. verzendkosten. Bestellen bij de auteur: info@athelas.nl


De Ziel en de wetten van het universum

“De Ziel en de Wetten van het Universum” is een wat uitgebreidere versie van het boek “Astrologie en de wetten van het Universum”, bedoeld voor niet-astrologen . Toegevoegd zijn enkele illustraties en eenvoudige quotes uit de astrologie. Verder is de tekst op enkele punten gedetailleerder. Uitgave in eigen beheer februari 2023. Prijs € 21,50

Taal en Teken

Nog steeds het enige Nederlands astrologische boek, dat diep ingaat op het juiste gebruik van onze taal bij het opstellen van niet alleen een schriftelijke duiding, maar ook gebruikt kan worden als leidraad voor de mondelinge consulten. Het gebruikte materiaal komt van examenstukken van studenten van de beroepsopleiding OTA. Bij veel gemaakte fouten in hun teksten staan mijn commentaar en suggesties.


3de druk

Het boek kent naast een uitgebreide inleiding drie hoofdstukken: De geboortehoroscoop, de progressies en de relatiehoroscoop.

Auteur Dré Aukes.
Uitgegeven in eigen beheer.

prijs: € 29,50

Astrologische hulptechnieken

Astrologische hulptechnieken

Naast de standaardtechnieken voor het duiden van horoscopen, die elke astrologiestudent of cursist krijgt aangereikt, bestaan er vele hulptechnieken die een verfijning ervan mogelijk maken. Misschien gebruik je sommigen ervan al regelmatig, maar er blijken steeds weer technieken in omloop te zijn, waar je nog nooit mee kennis hebt gemaakt. In dit boek zijn maar liefst 34 verschillende hulptechnieken te boek gesteld.

Prijs € 15,50 Laatste exemplaren bestellen bij de auteur.

de ziel en de astrologische huizen

Al te lang hebben binnen de diverse astrologische stromingen de huizen slechts de positie gehad als aanduiders van verschillende levensomstandigheden. Situaties, waarmee we nu eenmaal te maken krijgen in het leven en het er dan maar mee moeten zien te doen. In dit boek heb ik de ontwikkelde inzichten over de veel diepere waarde van de huizen – en met name de huiscuspen – in de loop van mijn leven op papier gezet. De controverse tussen de Ziel en de Persoonlijkheid is het werkterrein van onze geestelijke evolutie. De omstandigheden in ons leven hebben wij vanuit onze persoonlijkheid – veelal onbewust – zelf gecreëerd. Als we ons daar bewust van worden, kunnen we de omstandigheden aanpassen aan het doel van onze ziel.

Verscheen februari 2021 bij uitgeverij Hajefa. Prijs € 19,95

Astrologen kunnen niet voorspellen…

maar wat dan wel…?

Kennis maken met de astrologie? Volg de autobiografische belevenissen van een horoscoophater tot professioneel astroloog. Wat is onzin en wat is de werkelijke waarde van de professionele astrologie beoefening? Wat is de dienstbare functie van een integer professioneel astroloog? Volg mijn ontdekkingsreis, met zowel mijn vreugdevolle momenten als twijfels en teleurstellingen.

Uitgave in eigen beheer. Bestellen: info@athelas.nl

Prijs € 9,50

Er is meer tussen Hemel en Aarde…

Een hoopgevende inspiratiebron voor jongeren

Dit boek wil jongeren tussen 16 en 25 jaar een hart onder de riem steken, door middel van informatie en kennis over zaken waar de meeste mensen – en ook opleiders of wetenschappers – weinig van af weten. Deze generatie is geboren in de aanvang van een belangrijke en beslissende eeuw, maar ook een, die veel van jongeren vraagt. Ze moeten veel presteren om nog aan de bak te komen. Studie en huisvesting, de sociale media om niets te missen, een overheid die eerder wantrouwt, dan stimuleert, de media die bol staan van geweld en onderdrukking, en een steeds grotere kloof tussen arm en rijk. Geen wonder dat veel jongeren stressen, depressief zijn en de zin van het leven soms niet meer zien zitten, Er is meer Tussen Hemel en Aarde geeft positieve routes met behulp van de Wetten van het Universum, die in de meeste gevallen nog niet bekend zijn. Maar deze wetten staan al vanaf de oerknal vast. Zij inspireren zowel ouderen als jongeren om mee te werken aan een hoopvolle toekomst, waar het niet meer gaat om ‘ik en de ander‘ maar om tot samenwerking te komen. Tevens geeft het inzicht in de diepere betekenis van de kwantumfysica, die deze universele wetten begrijpelijker maakt.

Tussen Hemel en Aarde verschijnt in de eerste helft van 2023. De uitgever is nog niet bekend. De prijs wordt waarschijnlijk € 19,50

.

Astrokaartenboeken

Astrokaartenboeken bestaan in feite uit ingebonden kaartenbakken, waarin de belangrijkste astrologische begrippen en steekwoorden gerubriceerd staan op kaartjes. Zij liggen ingebonden per onderwerp, waardoor alle mogelijke combinaties van planeten, tekens en huizen mogelijk zijn. Zo worden basisbegrippen van complexere duidingen voor de astroloog of astrologiestudent zichtbaar.

Uitgave in eigen beheer. Bestellen: info@athelas.nl

deel 1 planeten, tekens en huizen € 24,00

deel 2 huisheren en huisherenverbanden € 24,00

deel 3 transits en progressies € 25,00

deel 4 gezondheid, ziekte en voedsel € 30,00

Voorbeeld:

Elk hoofdstuk in de astrokaartenboeken bestaat van boven naar beneden uit drie stapeltjes kaarten. Op die manier kunnen bij bepaalde technieken allerlei combinaties gevormd worden om tot een basisduiding te komen. In het voorbeeld hiernaast: bij het hoofdstuk “Planeten, Tekens en huizen” bevat het bovenste stapeltje alle planeten, het middelste stapeltje alle tekens en het onderste stapeltje alle huizen (levensomstandigheden waarbinnen een planeet het duidelijkst werkzaam is)
Zo kunnen alle benodigde combinaties gemaakt worden, waardoor een basisomschrijving mogelijk wordt.
Natuurlijk kijk je daarna nog verder in de radix in hoeverre de krachten en omstandigheden vervolmaking van de duiding nodig maken.