Consulten

Mijn werkzaamheden rond consulten

Gezien mijn leeftijd en privéomstandigheden, is het niet meer mogelijk om consulten anders dan via e-mail of op papier te geven.

Intake
Voorafgaand aan het consult vindt eerst een (meestal telefonische) intake plaats. U kunt daarbij aangeven wat de specifieke reden is voor een consult. U geeft uw geboortegegevens zoals plaats, dag en uur van uw geboorte. Is het tijdstip van uw geboorte niet bekend? In de gemeente waar u geboren bent kunt u de geboorteakte raadplegen. Daarop staat het tijdstip vermeld. Vervolgens ga ik het consult schriftelijk opstellen. Daarna neem ik contact met u op om de horoscoopduiding op schrift of via e-mail te verzenden. Na ontvangst kunt u nog vragen stellen ter verduidelijking van de duiding

Kosten

Het geschreven consult wordt vooraf betaald. De kosten voor het consult zijn € 80,00, Een kopie van de schriftelijke duiding wordt één jaar bewaard, waarna het vernietigd wordt.


De Jaarhoroscoop

De jaarhoroscoop geeft informatie over het eerstvolgende levensjaar. Het is als het ware een inzicht in wat dit jaar voor zaken , mensen, beslissingen, een al dan niet belangrijke rol kunnen gaan spelen. Let op: dit houdt niet in dat een astroloog feitelijkheden kan voorspellen. U bent vrij om mogelijke kansen, die zich aandienen, ter hand te nemen. Planeten dwingen niet, zij geven alleen mogelijkheden weer. De mens is altijd vrij om zelf te beslissen wat hij/zij met de informatie doet. De kosten voor een jaarhoroscoop zijn € 40,00.


De Baby- of kinderhoroscoop

Dikwijls willen mensen voor iemand die pas bevallen is, een horoscoop van het pasgeboren kindje cadeau doen. Voor kinderen die eerder geboren zijn geldt een maximale leeftijd van 7 jaar. Voor oudere kinderen kan wel een horoscoop gemaakt worden, maar dan moet het betreffende kind daarover ingelicht worden. Vanaf 16 jaar moet een kind zelf beslissen of hij/zij hiervoor toestemming geeft.

Het principe van een cadeauhoroscoop (dus voor andere ouders dan de aanvrager) is, dat het alleen de behoeftepatronen van het kind weergeeft. Er wordt niet ingegaan op mogelijk toekomstige problematische zaken, mochten die als kans in de horoscoop zichtbaar worden.

De kosten van een babyhoroscoop zijn € 35,00 en worden na betaling schriftelijk aan de betreffende aanvrager toegestuurd.


Studie- en beroepsadviezen

Voor zowel de ouders als het betreffende kind is het goed om inzichtelijk te maken welke manier van studeren aansluit op het karakter van het kind. Ook het zicht op een bepaalde beroepsgroep kan duidelijk worden aan de hand van de geboortehoroscoop van het kind. Een gecombineerd studie- en beroepsadvies kost € 50,00.Relatiehoroscoop

Bij een relatiehoroscoop wordt vanuit de geboortehoroscopen van twee mensen bekeken op welke manieren zij elkaar beïnvloeden. Dit kan vloeiend gaan of bepaalde spanningen oproepen. Die laatste kunnen soms lastig zijn, maar ook kan hun functie zijn om de relatie actief en levendig te houden en/of de ander te prikkelen tot actie.

Gekoppeld aan de relatiehoroscoop wordt ook een composiet-horoscoop gemaakt. Deze laat zien hoe de twee mensen gezamenlijk naar buiten treden, maar ook en vooral kan zichtbaar worden wat het doel van de relatie inhoudt. Ook kan zichtbaar worden wie binnen de relatie het best of het gemakkelijkst met bepaalde onderdelen actief is of kan worden. De een kan wellicht het beste de financiën doen, de ander de sociale of maatschappelijke contacten. Dit houdt natuurlijk niet in dat er geen gezamenlijk overleg over details zou hoeven te zijn.

Verwacht geen oordeel van een astroloog of een bepaalde relatie zou moeten worden aangegaan of juist verbroken zou moeten worden. Er kan alleen een balans zichtbaar worden tussen vloeiende en lastige aspecten, en wat het doel van de relatie kan zijn.

Een relatiehoroscoop kost € 150,00


Gebeurtenis horoscoop

Ook gebeurtenissen kunnen astrologisch geduid worden. Van belang is natuurlijk om het juiste tijdstip van een gebeurtenis te achterhalen. Staat er iet te gebeuren in de nabije toekomst, waarvan de aanvang bekend is, dan kan daar ook een astrologisch onderzoek naar worden ingesteld. Maar let op!! Harde feiten of uitkomsten, als vervolg op die gebeurtenis, kunnen niet worden gegeven!! Wel kunnen diverse mogelijkheden aangeduid worden, of een bepaalde sfeer waar in een en ander zich zal afspelen.

Een gebeurtenishoroscoop kost € 50,00