Astrologie

Wat is astrologie?

Astrologie is een wetenschap, ambacht of kunst die zich bezig houdt met en onderzoek doet naar de kwaliteit van een bepaald tijdsmoment.
Kort gezegd: astrologie laat de kwaliteit van een tijdstip zien.
Nog korter gezegd: astrologie is KWALITIJD! Mensen en andere levensvormen, feiten en dingen, bestaan op ons (beperkt) aards niveau bij de gratie van het feit dat ze een begin en een einde kennen. Alles wat een beginmoment kent, kan dus astrologisch beschouwd en onderzocht worden op zijn of haar kwaliteit. Als bron worden de planeten en andere astronomische gegevens gebruikt, zoals de draaiing van de aarde om de zon en om zichzelf, de ecliptica, snijpunten van planeetbanen, etc.

Astrologie is, net als wiskunde, een symbooltaal en wetenschappelijk systeem, dat toegepast wordt om inzicht en duidelijkheid te krijgen over diverse onderwerpen. De astrologie zoals de meeste mensen haar kennen, is…

de geboortehoroscoop, een afgeleide van bovenstaande die probeert als psychologische astrologie de menselijke psyche inzichtelijk te maken en mensen zich bewust te laten worden wat de reden van hun bestaan is.

Uurhoekastrologie onderzoekt de kenmerken van een gebeurtenis.

Bedrijfsastrologie is een afgeleide van de uurhoekastrologie en onderzoekt de kwaliteit en structuur van een bedrijf of organisatie;

Vraag-astrologie, of vraaghoroskopie is eveneens zo’n afgeleide en probeert inzicht in een vraag en dus tevens het antwoord op die vraag te vinden.

Voorspellende astrologie probeert inzicht te verschaffen in nog komende feitelijke gebeurtenissen en is het meest controversiële element in de astrologie, variërend van de horoscooprubrieken in de weekbladen (pop-astrologie) tot toekomstige kansen om dingen in je leven te veranderen. Maar een astroloog is geen glazen bol-kijker!

Zo boven, zo beneden

Hoewel vroeger door astrologen de stand van planeten en andere astronomische gegevens beschouwd werden als directe oorzaak en dus van invloed op de kwaliteit van een bepaald moment, b.v. de geboorte van een mens (geboortehoroskoop), gaan de meeste astrologen tegenwoordig uit van de analogie tussen wat op aarde plaats vindt en de astronomische gegevens op dat zelfde tijdstip. De filosofie hierachter is, dat als het allergrootste wat wij kennen: zonnestelsels, precies zo geordend zijn als het allerkleinste wat we kennen: het atoom, we mogen veronderstellen, dat beiden onderworpen zijn aan een zelfde kosmische orde of universele wet. “Zo boven, zo onder”. Daar van uitgaand stelt de huidige astrologie, dat de planeten niet zozeer oorzaak zijn van gebeurtenissen op aarde, maar dat zij vooral de kwaliteit weerspiegelen van een bepaald moment in de tijd.


Wat zijn de voornaamste ingrediënten van de (psychologische) astrologie?

De Planeten

De planeten symboliseren onze behoeftepatronen. Sommige ken je al wel. Zo is Mars de planeet van strijd en actie, Venus die van verbinden en liefhebben We verdelen de planeten in drie groepen: de persoonlijke planeten (Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars), de half persoonlijke planeten (Jupiter en Saturnus) en de onpersoonlijke planeten (Uranus, Neptunus, Pluto) Fysiek gezien zijn de Zon en de Maan geen planeten, maar in de astrologie, wel omdat ze voor bepaalde behoeftepatronen symbool staan

De nieuwste zienswijze, aansluitend op de kwantumfysica, is dat alles in het heelal met elkaar verbonden is, hoe ver de objecten, groot of klein, planeet of subatomaire deeltjes, van elkaar verwijderd zijn. Zij kunnen met elkaar communiceren via magnetische velden. In die zin beïnvloeden de planeten wel degelijk de aarde, maar wij zijn vrij om te beslissen of en hoe wij daarop reageren. Maar ook andersom reageren planeten en onze eigen aarde ook op wat wij uitzenden. Hiernaast zien we de invloed van de verschillende tekens op het menselijk lichaam.

De Dierenriem

De dierenriemtekens symboliseren twaalf verschillende energieën waarmee die behoeftepatronen zich kunnen uiten. Dit zijn niet de fysieke sterrenconstellaties aan de hemel. De dierenriem is een meetkundige verdeling van de hemelboog in 12 X 30 gelijke graden, beginnend bij het lentepunt, de eerste graad van Ram op 21 maart om 00:00 uur. Hiernaast zien we de invloed van de tekens op het menselijk lichaam.

De astrologische huizen

De zgn. ‘Huizen‘ symboliseren twaalf groepen levens-situaties, omstandigheden waarbinnen onze behoefte-patronen (de planeten) met de dierenriemtekens zich willen uiten. Rechts In de technische tekening van de horoscoop, de zgn ‘radix’, zien we “taartpunten”, die de cirkel verdelen in twaalf segmenten. Elk segment betreft een bepaalde omstandigheid of situatie, zoals onze dagelijkse omgang met de buitenwereld (het eerste huis) of onze manier van werken (het 6de huis).

Hiernaast een speelse variatie met ‘echte’ huizen die de omstandigheden in ons leven vertegenwoordigen. De toren op de achtergrond is het 10de huis, vanuit het hoogste punt hebben we uitzicht op de maatschappij, onze identiteit ten aanzien van wat we in die maatschappij willen betekenen.


Esoterische astrologie

Een vrij nieuwe stroming, gebaseerd op de esoterische inzichten van de theosofe Alice Baily (1880-1949). Naast vele andere esoterische werken, schreef zij het boek “Esoterische Astrologie“. De kern van deze tak van de astrologie is de dualiteit tussen de Ziel die wij in feite zijn en onze persoonlijkheid (ego). Hoe meer wij ons bewustzijn verbreden en verdiepen des te meer beseffen we dat onze ziel, die in wezen goddelijk is, zich wil kunnen uiten via en in harmonie met onze persoonlijkheid. Voorwaarde voor een juist gebruik van deze tak van de astrologie is een goed ontwikkeld intuïtief vermogen.

De astroloog Alan Oken heeft haar kennis in modern taalgebruik omgezet in zijn boek Soul Centered Astrology, in het Nederlands uitgebracht als Zielsgerichte Astrologie bij uitgeverij Hajefa, Zoetermeer

Vrije wil of noodlot, de middeleeuwse astroloog voorspelde soms vrij nauwkeurig geologische rampen

Het moeilijkst te beantwoorden is de vraag in hoeverre we gebruik kunnen maken van onze vrije wil, of dat alles al is voorbestemd en wij slechts ons lot incasseren. We komen nu op de filosofische kant van de astrologie. Ik huldig het standpunt dat beide ten dele waar zijn. Een van de belangrijkste kosmische (of zo je wilt natuur)wetten is de wet van oorzaak en gevolg, ook wel karma genoemd. Karma is dus niet alleen maar negatief bedoeld, ook positieve feiten of daden veroorzaken karma.

Reïncarnatie

Een tweede kosmische wet is de wet van reïncarnatie. Is dat voor jou een brug te ver, dan kan je eventueel spreken van genetische erfelijkheid, hoewel dit absoluut geen analogie is. Er van uitgaand, dat een ziel onsterfelijk is, geldt dat niet alleen maar ná de dood, maar ook vóór onze geboorte.

De ziel kiest voor een bepaald leven, waarin zij ervaringen wil opdoen op een voor haar nieuw gebied. In die zin volgen wij ons lot. Omdat onze ziel echter ook nog een appeltje te schillen heeft met ons ego, dat enerzijds voor een aards leven (nog) noodzakelijk is, anderzijds niet meer ons leven behoort te dirigeren, verliest de geest na de geboorte alle bewuste herinnering aan vorige levens. De ziel weet echter precies wat haar taak in dit leven is, maar laat het aan de vrije wil over om dit pad te volgen.
Als we dus spreken over bewustwording of geestelijke ontwikkeling willen we eigenlijk alleen maar zeggen, dat we ons onze levensopdracht meer bewust willen worden en dus bewust willen worden wie wij zijn als ziel en dat ook uiten.
De vrije wil creëert en is verantwoordelijk voor alles wat wij meemaken. Ook onze omstandigheden hebben wij dus zelf gecreëerd. Daarom bestaat er ook geen toeval. Alles, maar dan ook alles begint bij ons denken. Gedachten zijn oorzaak en gebeurtenissen zijn een gevolg. Daar van uitgaand, kunnen we in de voorspellende astrologie geen concrete gebeurtenissen voorspellen, wel momenten of periodes waarin we kansen krijgen om – uit vrije wil – dingen in ons leven te veranderen. Dat kan zowel door een daad te stellen als door ons denkpatroon te wijzigen. Natuurlijk is de daad dan een gevolg van het veranderende denkpatroon.

Wilt u hierop reageren? Stuur mij dan een email.: info@athelas.nl