Lezingen

Lezingen door Dré Aukes

Voor geïnteresseerde astrologen, of astrologiestudenten kan ik een aantal lezingen over diverse astrologische onderwerpen aanbieden. In eerste instantie worden deze lezingen gehouden in c.c. De Boodschap in Rijen, of multifunctioneel centrum De Cammeleur in Dongen. Dit kan in een ochtend of middag dagdeel, maar niet ’s avonds.
Lezingen worden altijd voorzien van een syllabus en ondersteund met Powerpoint presentatie.

  1. Tijdloze Kosmische Wetten: Kosmisch gezien zijn er een aantal basiswetten waar we mee te maken hebben en die gelden voor het hele universum. Hoewel deze wetten natuurlijk voor iedereen gelden, is het vooral voor sociale en geestelijke hulpverleners extra belangrijk om op de hoogte te zijn van die wetten. De bronnen van die wetten komen hoofdzakelijk vanuit de esoterie .

  2. Taalvaardigheid in duiding en consult:
    Astrologische kennis komt na veel oefening meestal wel tot wasdom, maar om dit in goed Nederlands te duiden is een heel ander verhaal. Steed weer blijkt onze taal een dusdanig precisie-instrument, dat het kiezen van de juiste woorden en duidingsopbouw een soms heel lastige taak is. We denken dat de ander ons wel zal begrijpen, maar is dat ook zo? Met een goede taalbeheersing weten we zeker dat onze duiding goed overkomt, of we dit nu schriftelijk dan wel mondeling doen. Mijn boek Taal & Teken bracht hierin al veel duidelijkheid, maar met een lezing (of nog beter: een workshop) kunt u uw taalvaardigheid opvoeren en aanscherpen. Een must voor aankomende astrologen.(Lezing + workshop);

  3. Een nieuwe kijk op elementen en kruizen: Er bestaan nogal wat verschillende visies op de techniek om de waardebepaling vast te stellen van elementen en kruizen. Computerprogramma’s geven wel soelaas voor de tekens, maar voor de elementen in de huizen moet je zelf maar wat verzinnen. De technieken die ikzelf ooit aangereikt kreeg, bleken voor bepaalde groepen mensen niet te werken. De verfijning, maar ook vereenvoudiging van deze technieken zijn voor cliënten zo herkenbaar, dat het aanbevelenswaardig is, dat meer astrologen hiermee gaan werken. (Lezing + workshop);

  4. Horoskoopcorrecties en “Beeldgids van de Dierenriem”: Het corrigeren van de geboortetijden kan op velerlei wijzen. In deze lezing behandelen we alle mogelijkheden. Maar uiteindelijk zouden we toch ook graag zekerheid hebben over onze correcties. Een goed hulpmiddel (en zeker ook bij uurhoeken) is de “Beeldgids van de Dierenriem” van Koppejan. Soms is deze informatie met beeld en tekst ronduit fascinerend als vertolker van de symbolische inhoud van een graad in de dierenriem. .
  5. De astrodobbelstenen en de I-Tjing als vraagbaak. Mits integer gebruikt, kunnen dit prima hulpmiddelen zijn om duidelijkheid te verschaffen bij allerlei zaken. Een van de mogelijkheden van de astrodobbelstenen is bijvoorbeeld het vinden van een geboortetijd, die nog onbekend was. Maar ook het vinden van dieper liggende oorzaken of redenen van een probleem van een cliënt kunnen via de I-Tjing of de dobbelstenen zichtbaar worden.