Dré Aukes

info@athelas.nl

Athelas Astrologische Dienstverlening is door mij (08-04-1940) opgericht in 1994. In de tachtiger jaren maakte ik kennis met de astrologie. Ik was altijd al geïnteresseerd in psychologie, parapsychologie en andere randwetenschappen en zag in de astrologie een fascinerende wetenschap, waarmee helderheid kon verkregen worden over onze onbewuste drijfveren, onze obstakels, levenslessen en -opdrachten. Ik volgde eerst enkele cursussen, daarna de ISA bij René Jelsma en privéstudie. Eind jaren 80 begon ik op bescheiden wijze geboortehoroscopen te maken. Consulten durfde ik dat toen nog niet noemen. De sprong naar het professionele astrologische werk kwam toen ik in 1994 door omstandigheden mijn ontslag kreeg bij de firma waar ik toen werkte. Ik had weinig meer te verliezen, bezwoer mijzelf dat ik voortaan alleen nog maar zou doen waar ik echt plezier in had en waar ik mij goed in voelde: astrologie. Op 21 februari dat jaar startte ik mijn praktijk. Een jaar of drie daarvóór was ik al begonnen met het geven van cursussen astrologie voor geïnteresseerden. De cursussen groeiden uit tot wat in september 1999 zijn beslag heeft gekregen: een complete beroepsopleiding tot astroloog.

Vanaf 2020 ben ik, gezien mijn leeftijd (80) gestopt met de beroepsmatige kant van mijn astrologische activiteiten, afgezien van een enkele babyhoroscoop. Ik schrijf nog wel regelmatig artikelen voor de AVN (zie hieronder) en heb enkele boeken geschreven. Zie de pagina ‘Boeken’

Hoewel van nature niet zo’n verenigingsmens, werd de waarde van aansluiting bij een vakgroep mij steeds duidelijker. Astroloog is een vrij beroep, je werkt meestal solistisch, de behoefte aan feedback wordt naarmate je je verder ontwikkelt in dit vakgebied groter. Ook zijn er cliënten, die zich veiliger voelen bij een astroloog, die ‘aangesloten’ is.
De Astrologische Vakvereniging Nederland (www.avn-astrologie.nl) heeft stevige toelatingseisen, maar biedt tevens een goede spiegel van wat er in Nederland op astrologisch gebied aan kennis en inzicht aanwezig is.

Astrologie is een levende wetenschap die, zoals elke wetenschap, regelmatig vernieuwing en verandering behoeft. Als de mensheid evolueert, dan toch zeker ook het gereedschap waarmee hij inzicht in zichzelf probeert te krijgen. Daarom probeer ik ook een kritisch astroloog te zijn en hoewel ik vooral praktische astrologie wil ‘bedrijven’ zoek ik ook graag naar verdieping en verbetering van de fascinerende wetenschap “astrologie” De AVN is daarbij een inspirerende en behulpzame vriend gebleken.