Astrologische Studieboeken van de Opleiding Praktische Astrologie


Er zijn vier op elkaar aansluitende studieboeken, bedoeld voor beginnende astrologiecursisten of -studenten
De studieboeken zijn rijk geillustreerd. U zult in de elkaar opvolgende lesboeken meerdere malen het zelfde onderwerp kunnen tegenkomen. De eerste maal als introductie en aanzet, de tweede maal uitgebreider en een eventuele derde maal tot in de finesses


Lesboek 1

Lesboek 1 omvat:
deel 1: Kennismaking met de astrologie - Vier elementen, drie kruizen, twee contrasten - de tekens - de planeetprincipes - de huizen - aanzet tot de aspecten - literatuurlijst
deel 2: de tijdberekening - het tekenen van de radix - tijdberekening voor Nederland - Huizentabel - Geografische posities - radixformulier
Prijs 16,00 euro
Lesboek 2

Lesboek 2 omvat:
Elementen en kruizen - de aspecten, verhoudingen tussen drijfveren - ingaande en uitgaande aspecten - aspecten buiten teken - aanzet tot het duiden van een horoscoop - de Ascendant - planeten in het eerste huis - astrologische zinsconstructies - de Zon en de Maan - Mercurius - Venus - Mars - Jupiter - Saturnus - Uranus, Neptunus en Pluto - Literatuurlijst
Prijs 12,50 euro
Lesboek 3

Lesboek 3 omvat:
aspectpatronen - planeetpatronen - de hemisferen - andere objecten in de horoscoop - de Maansknopen - het gelukspunt - Elementen en Kruizen verfijnd - huizen en huisheren - Planeten in huizen - huizen in tekens - onderschepte tekens en inklemmende huizen - huisheren en huizenverbanden - aspecten van huisheren - huisheerduiding - huizencycli - de schematische aanpak van de radix-analyse - details en finesses - krachtentabel - verenigbaarheid van planeten - patronen in de horoscoop - verhogingsgraden - decanaten - dwads - retrograde planeten - ongeaspecteerde planeten - literatuurlijst
prijs 12,50 euro
Lesboek 4

Lesboek 4 omvat:
deel 1: analyse van aspecten - finesses van het duiden van aspecten - relaties in de horoscoop - prognosetechnieken - de astrologische duiding - de start van een horoscoopduiding - het schriftelijk vastleggen - de globale indruk - Elementen en Kruizen - dag/nacht en zaai/oogst kanten - Planeet- en aspectpatronen - Persoonlijheid en karakter - de Ascendant - Willen, Voelen, denken - Vertrouwen en blokkades - Relaties - Maatschappelijk functioneren - Groei en verandering - Besluit
deel 2: de schriftelijke duiding - de duiding van mister X - de radix van mister X - de Ascendant van mister X - de Zon en het 5de huis - de Maan en het 4de huis - Mercurius en het 3de en 6de huis - Anima en Animus, relaties en het 7de huis - Beroep - Veranderingsprocessen en doelen - de geschreven duiding van mister X.
prijs 12,50 euro
Astrologische hulptechnieken


Boek Hulptechnieken

Astrologen gebruiken regelmatig bepaalde, soms minder bekende technieken ter verfijning van de horoscoopduiding. Bepaalde hulptechnieken zijn ons onbekend en anderzijds gebruiken wij hulptechnieken die collega's weer niet kennen. Dit boek is een uitgebreide inventarisatie van bekende en minder bekende hulptechnieken. Alles bij elkaar zijn er 34 technieken in dit boek geregistreerd, uitgelegd en voorzien van voorbeelden.
Er wordt niet ingegaan op astrologische stromingen, omdat die al voldoende beschreven worden door astrologen die zichzelf tot deze of gene richting binnen de astrologie rekenen.

PRIJS: 17,95 euro

BESTELLEN: via deze webwinkel of in de boekhandel (ISBN 978-90-77677-23-0) of bij uitgeverij Hajefa te Zoetermeer, tel. 079 361 73 45
Boek Nieuw Zicht

Nieuw Zicht op Huiscuspen

Door op een andere manier naar huiscuspen te kijken, geven deze meer belangrijke informatie dan we tot nu toe aannamen. Zoals een planeet in teken bewuste behoeften laat zien, kan een huiscusp in een bepaald teken veeleer onbewuste en meer subtiele drijfveren aangeven.
Daartoe moeten we eerst een verfijning van de elementen en kruizen in de huizen bewerkstelligen. Het grootste verschil met de traditionele manier ligt in het onderscheid tussen planeten die in hetzelfde teken als de cusp van hun huis staan en de planeten die in een opvolgend teken in dat huis staan. Die laatse staan 'in conflict' en krijgen een andere leeropdracht dan de eerste groep planeten.

In een uitgebreid hoofdstuk worden alle tekens onder de twaalf huizen bezien vanuit de wens van de ziel om zich op een bepaalde manier in aardse onmstandigheden uit te drukken. We zien hoe en waarom dat soms wel of juist niet lukt. Daarbij gaan we uit van het feit dat de mens zijn eigen omstandigheden schept en dus ook kan veranderen.

Daarnaast wordt in dit boek ondubbelzinnig aangetoond, dat het heel verhelderend werkt als je niet alleen aspecten op hoekhuizen toepast, maar ook op de tussenliggende huiscuspen.
Voor het werken met huiscuspen moeten we wel beschikken over een juiste geboortetijd. Daarom is een extra hoofdstuk opgenomen over het corrigeren van de geboortetijd


PRIJS: 16,50 euro

BESTELLEN: in de boekhandel (ISBN 90-77677-02-x) of bij uitgeverij Hajefa te Zoetermeer, tel. 079 361 73 45
Huizen

De Astrologische huizen als uitdaging en groei

Het logisch vervolg op Nieuw Zicht op Huiscuspen. In dit kleine boekje belicht ik de inbreng van de levensomstandigheden door de ziel.
De Ziel tracht zich te uiten door de persoonlijkheid om zo tot synthese en samensmelting te komen met die persoonlijkheid.
Daar doet zij vele incarnaties over en in elk leven geven de huizen aan welke lessen de geborene heeft te leren, niet alleen door de planeetstanden in teken en huis, maar ook door de stand van de huiscusp in teken. In eerste instantie ervaren we die inbreng onbewust, totdat we na vele levens beginnen te begrijpen waarom we in bepaalden omstandigheden terecht komen: het is de Ziel, ons werkelijke ik, die zich tracht te verenigen met onze persoonlijkheid. Het boekje behandelt ook de diverse stadia van bewustwording en de inwijdingen die wij in de loop van vele levens bereiken. Dit boekje wil tevens een brug slaan naar de esoterische astrologie.
UIVOERING: gespiraleerde rug
PRIJS: 9,50 euro
BESTELLEN: via de webwinkel van deze site of per e-mail info@athelas.nl
Boek Taal & Teken

Taal & Teken

Hoe verbeter ik mijn duidingvaardigheid?


Het vertalen van astrologische gegevens naar een begrijpelijke eenvoudige duiding in goed Nederlands is altijd een van de lastigste onderdelen van het geschreven of mondelinge consult. Wie een astrologische praktijk opzet, moet zich terdege realiseren, dat het consult staat of valt met een heldere en duidelijke communicatie met de client. Tot voor kort was er in ons taalgebied nog geen boek, dat daarin de nodige inzichten kon verschaffen.

In "Taal & Teken" zien we de valkuilen en andere missers, die de astrologische boodschap er niet duidelijker op maken. Brokkelige opsomming van soms tegengestelde gegevens, discutabele feitelijkheden en verwarring van planeet met teken of huis. Maar ook suggesties voor hoe het beter zou kunnen, voorbeelden uit o.a. de horoscoop van J.R.R. Tolkien.

Naast de suggesties voor verbetering van de taalvaardigheid wordt op diverse plaatsen in het boek ook de astrologische betekenis van de gebruikte symboliek besproken. Dit om duidelijk te krijgen in welke bewoordingen we bepaalde onderwerpen moeten aanpakken. Zo is o.a. dieper ingegaan op het fenomeen Maan en de betekenis van huis 12 en huis 8, niet direct de meest eenvoudige huisduidingen.

Het boek is grofweg verdeeld in de hoofdstukken 'geboortehoroscoop', 'prognosetechnieken' en 'relatie-astrologie'
Voor een intensief gebruik is de kaft van het boek geplastificeerd en is het voorzien van een metalen spiraal.


PRIJS: 21,50 euro

BESTELLEN: Via deze webwinkel en in de betere 'nieuwetijds-winkels'Het is soms eeuwig zonde dat bepaalde astrologische boeken niet meer verkrijgbaar zijn bij de uitgever, zij komen niet meer in zijn fonds voor en zijn ook tweedehands moeilijk te krijgen.
Voor de enkeling, die toch naar zo'n boek op zoek is, heeft Athelas regelmatig de mogelijkheid om hierin te voorzien. Het gaat om de titels zoals Astrologie en Psychologie van Dane Rudyar, Astrologie als Levenshulp van M. Boot, Beeldgids van de Dierenriem van Koppejan, Astrologische Heerserschappen van Hayo Geurink, De Twaalf Helers van de Zodiak van Peter Damian, De Magische Carrousel van Patrizia Norelli-Bachelet, Medische Astrologie en Voeding deel 1 en deel 2 van Eileen Nauman, Synasytrie, Astrologie voor Twee van Penny Thornton. Neem hiervoor contact op per e-mail: info@athelas.nlWeer op de markt

Het boek Ziekte als symbool van Rudiger Dahlke, dat lange tijd uitverkocht was, is weer op de markt. Uitgeverij ELMAR bracht dit boek in 2011 weer op de markt. te bestellen bij elke erkende boekhandel.

Deze website is gemaakt door Margot Wijbrans-Roodbergen

Athelas Astrologische Dienstverlening
Marga Klompélaan 57
5122 BP Rijen
tel. 06 16749562
e-mail: info@athelas.nl