Opleidingen in Zuid Nederland


A. Cursus Praktische Astrologie

B. E-mail privécursussen

C. Opleiding tot Astroloog / praktijkvoerend astroloogA. Cursus Praktische Astrologie

Deze cursus bestaat uit 4 cursusdelen, die in 2 jaar kunnen worden doorlopen. De delen zijn afwisselend kennis-cursussen en workshops, d.w.z. dat na een cursus waarin vooral kennis wordt opgedaan een workshopcursus volgt, waarin de voorgaande kennis getraind wordt. Elk deel wordt afgesloten met een toets. De laatste toets bepaalt of u eventueel kunt doorstromen naar de beroepsopleiding.


Algemene Cursusopbouw
Het staat iedereen vrij om niet de volledige vier seizoenen (=twee jaar) van de cursus te doorlopen en slechts één of enkele cursusdelen te volgen. Wilt u later kunnen doorstromen naar de beroepsopleiding dan dienen wel alle 4 cursussen te worden gevolgd. Deze eerste twee jaar (de basisopleiding) bevat de volgende leerstof:

Najaar seizoen 1 Elementen en kruizen / Planeten in teken en in Huis / Het berekenen van de geboortehoroskoop / Aanzet tot aspecten.
Voorjaar seizoen 2: Planeten en hun aspecten, verhoudingen van drijfveren / het duiden van een horoskoop / Astrologische zinsconstructies.
Najaar seizoen 3: Aspectpatronen / planeetpatronen / Andere objecten in de horoskoop / Elementen en kruizen verfijnd / De schematische aanpak van de radix-analyse
Voorjaar seizoen 4: Analyse van aspecten / Relaties in de horoskoop / Astrologische prognosetechnieken / De start van een horoskoopduiding / De duiding van meneer X in onderdelen uitgewerkt.Cursus- en opleidingsplaatsen in Brabant en Limburg


Maak hieronder nadere kennis met onze docenten.
Informatie op onderstaande vestigingen, of via ons e-mailadres info@athelas.nl of telefoon 06-16749562


Oosterhout NB

Truus van Leeuwen

Elk jaar starten in Oosterhout NB in de maand oktober de astrologiecursussen.
Een cursustraject bestaat uit 12 lessen, verdeeld over 2 blokken van 6 lessen. Per blok kunt u beslissen of u verder gaat of er, al dan niet tijdelijk, mee stopt.
Lesinformatie vindt u op de pagina CURSUSROOSTER. De lessen worden gegeven op Lavendelhof 91, 4907 AS Oosterhout.
Naast informatie op de pagina CURSUSROOSTER kunt u informatie over het cursusverloop verkrijgen bij de docente Truus van Leeuwen:
Tel.0162-692305 of mobiel 0622-511-452
info@systemische-astrologie.nl
www.systemischeastrologie.nl
"In mijn werk als astroloog en systemisch werker, -trainer, traumabegeleiding en coach maak ik veel gebruik van de astrologische mogelijkheden om mensen te begeleiden. De clienten krijgen inzicht in hun karakter en in hun mogelijkheden hoe hier mee om te gaan.
Graag wil ik u een astrologische handreiking bieden. Nog boeiender is het om de astrologie zelf te bestuderen. Tijdens het studieproces word je je al bewust van je aanleg en mogelijkheden, de tendensen die je tegenkomt of juist achter je hebt gelaten.
Je gaat begrijpen waarom zaken lopen zoals ze lopen of waarom je op jouw eigen wijze je leven invulling geeft.
Om astrologie voor een groter publiek mogelijk te maken en hier zelf mee aan het werk te gaan, heb ik me in september 2007 bij het lesgevend team van Athelas gevoegd".Roosendaal

Jopie Weijenhoven

Kleine computerschool/Astrologie
Regelmatig start er in Roosendaal (NB) een cursus Praktische Astrologie.
Docent is Jopie Weijenhoven. Naast haar werk als informaticadocent geeft zij ook astrologiecursussen.
Vanaf oktober 2014 draait er nu een groep en er starten regelmatig nieuwe groepen. De cursussen zijn opgebouwd uit rondes van 5 lessen. Daarna kun je stoppen of doorgaan en er kunnen cursisten instromen. Kosten 75,00 euro per 5 lessen, exclusief lesboek.
Informatie: www.kleinecomputerschool.nl/astrologie
Facebook: www.facebook.com/astrologie.tarot
Tel.nr. 0165-545727 jopieweijenhoven@hotmail.com of info@kleinecomputerschool.nlVenlo

Arinna Beginnerscursus astrologie. Aan de hand van de eigen horoscoop maken we een wandeling van 10 dagdelen door:
- de symboliek van de astrologie
- de dierenriemtekens
- de elementen en kruizen
- de planeten en huizen
- de aspecten
Er zijn hierna mogelijkheden voor een vervolgcurus. U kunt er ook voor kiezen om (na overleg) in te stromen bij de opleiding. zie hiervoor hieronder bij Opleiding tot astroloog / praktijkvoerend astroloog
Cursuskosten: 25 euro per dagdeel van 2 uur.

We zijn ook gestart met privé-lessen: kosten 25 euro per uur.
Hierbij zijn vele mogelijkheden, o.a.:
- studenten die de astrologie weer op willen frissen
- zij die geen groep kunnen formeren, en dan kiezen voor privé-les
Voor verdere informatie zie de website: www.arinna.nl
B. E-mail privécursus

Deze cursus biedt u de mogelijkheid om van huis uit via e-mail een of meerdere cursussen uit de basisopleiding (zie onder A) te volgen.
1. U bespreekt met de docent (Dré Aukes) welke cursus u wilt volgen. Van deze cursus ontvangt u het lesboek.
2. Over elk hoofdstuk maakt u huiswerk wat u naar de docent stuurt, die uw huiswerk nakijkt en van commentaar voorziet.
3. Aan het eind van de cursus maakt u een toets, waarna u het certificaat over dat cursusdeel ontvangt.

De kosten bedragen per cursusdeel 175 euro plus de kosten van het lesboek.
Mocht er tijdens de e-mailcursus blijken dat voor bepaalde onderdelen nog een privéles moet worden ingepland, dan zal deze apart berekend worden, kosten 25 euro per uur. Na afloop van cursus 4 ontvangt u het certificaat "basisastroloog"
Met dit certificaat kunt u doorstromen naar een beroepsopleiding zoals in Venlo (zie hieronder)

C. Opleiding tot Astroloog / Praktijkvoerend Astroloog


Floor Kurstjens Margo Burm

ARINA ASTROLOGISCH ADVIESCENTRUM VENLO

4-jarige parttime opleiding op HBO-niveau tot Praktijkvoerend Astroloog. De opleiding is erkend door de AVN.
Kort overzicht van de inhoud van deze jaren:
Eerste jaar: achtergrond, geschiedenis en basisbegrippen van de astrologie.
- symboliek van de astrologie
- elementen, kruizen
- dierenriemtekens
- planeten en huizen
- aspecten
- gelukspunt en maansknopen

Tweede jaar: verbreding en verdieping
- elementencycli
- retrograde en ongeaspecteerde planeten
- huisheren en huizenverbanden
- kosmografie
- transits en secundaire directies

Derde jaar: relatie-astrologie
- synastrie
- composiet en combine
- solaar
- beroep in de horoscoop
- kinderhoroscopen

Vierde jaar: communicatie
- consultgesprekken
- beroepscode AVN
- ethiek

De beroepsopleiding bestaat uit 20 lessen per jaar van 2,5 uur.
Kosten: 800 euro per jaar ( te voldoen in termijnen) inclusief lesmateriaal, exclusief aan te schaffen boeken.
Lesdagen: in principe de dinsdagen. In overleg ook andere dagdelen mogelijk.
Docenten: Floor Kurstjens Tel: 077-3543601 e-mail: fkurstjens@gmail.com en Margo Nurm
Locatie: Herungerstraat 164, 5911AM te Venlo.
Vanuit ons hart zijn wij verbonden met alles wat leeft en daardoor uitgekomen bij astrologie als levenskunst. Wij willen graag onze kennis en wijsheid delen en je perspectief verruimen.
Beginners- en Vervolgopleidingen starten weer in 2015

Hier kunt u een rooster van de cursussen en opleiding vinden.

Docenten zijn Dré Aukes voor de e-mailcursus, Margo Burm en Floor Kurstjens voor de beroepsopleiding, en de andere hierboven genoemde docenten voor de cursussen van het voortraject. Zij zijn afkomstig uit door de AVN erkende opleidingen.

Deze website is gemaakt door Margot Wijbrans-Roodbergen

Athelas Astrologische Dienstverlening
Marga Klompélaan 57
5122 BP Rijen
tel. 06 16749562
e-mail: info@athelas.nl