Consulten

Een GEBOORTEHOROSKOOP geeft inzicht in uw karakter, behoeftepatronen en gedrag. Hoe dikwijls worstelen we niet met obstakels in ons leven. Obstakels kunnen obsessies worden als we er als we er steeds vaker of heftiger mee geconfronteerd worden en... vooral naarmate we ze met alle geweld willen bevechten!

Obstakels veranderen in stapstenen
Hoe moeten we dan omgaan met al die negatieve dingen in ons leven? Via astrologische hulpverlening reik ik methoden aan, waar u zelf mee aan de slag kunt. De bespreking en uitleg van de geboortehoroskoop, gekoppeld aan informatie over en inzicht in de huidige periode waarin u uw obstakels ervaart, kan u op het spoor zetten dat leidt naar een evenwicht van lichaam en geest. U leert uw obstakels veranderen in stapstenen om veilig de woelige rivier van het leven over te steken.


Groeiprocessen
Een ander feit is, dat de meesten van ons op zoek zijn naar de reden waarom zij hier op aarde leven. Zij willen zich bewust worden van wie zij eigenlijk zijn. Tegelijkertijd ervaart men, of heeft men behoefte aan verandering en groei. In die behoefte komt men allerlei hobbels, vragen, uitdagingen en keuzemomenten tegen. Op zo'n tijdstip kan het erg nuttig zijn om de hulp van een astroloog in te roepen. Niet alleen kunt u een karakteranalyse goed gebruiken, maar de astroloog kan u ook inzicht verschaffen in de veranderingskansen, die zich momenteel voor doen. Deze 'actualiteitsanalyse' helpt u om de veranderingen in uw leven met vertrouwen op te pakken. Let wel: het gaat hier niet om het voorspellen van concrete gebeurtenissen!Werkwijze astrologische hulp
Geboortehoroskoop
1. Oriënterend gesprek, waarbij u de belangrijkste redenen voor het consult omschrijft. Dit kan ook telefonisch.
2. Een schriftelijk verslag van de karakteranalyse
3. Bespreking van het schriftelijk verslag. Dit kan eventueel vastgelegd worden op cassetteband of MP3/CDROM. Neem hiervoor een 90-minuten bandje mee. Voor CDROM is op de praktijk MP3 opnameapparatuur. Actualiteitsanalyse
Als aanvulling op de geboortehoroskoop kan een analyse gemaakt worden van de huidige periode. Daardoor ziet u ook wanneer zich kansen voordoen, om zaken in uw leven te veranderen. Dit is geen voorspellen!

Vraaghoroskoop
Over specifieke vragen of problemen kan ook los van de geboortehoroskoop een astrologisch advies gegeven worden. Is van de vragensteller de geboortehoroskoop bekend, dan kan een uitgebreider advies worden gegeven.

Jaarhoroskoop
Een jaarhoroskoop, afgeleid van de geboortehoroskoop, kan inzicht geven in uw ontwikkelings- kansen en geestelijke groei voor het komende jaar. Geen voorspellen, maar het zichtbaar maken van doelen en kansen dat jaar.

Zakelijke Astrologie
Ook het bedrijfsleven ziet in dat er meer is dan cijfertjes en economie. Durft u uw strategie en visie aan een kritisch zelfonderzoek te onderwerpen? Durft u nieuwe wegen in te slaan? Een astrologische benadering is onorthodox, maar geeft een holistisch inzicht zowel in tijd als in ruimte, waardoor onvermoede kansen zichtbaar worden. Uw bedrijf kan zich zo via een natuurlijke en evenwichtige groei ontplooien.
Vraag de folder aan "astrologische dienstverlening voor intuïtief management"

Kosten
De kosten van de diverse consulten kunt u opvragen via e-mail

info@athelas.nl

Deze website is gemaakt door Margot Wijbrans-Roodbergen

Athelas Astrologische Dienstverlening
Marga Klompélaan 57
5122 BP Rijen
tel. 06 16749562
e-mail: info@athelas.nl