(bijgewerkt vanaf 27 februari 2018)Eerstvolgende workshop


Lezing Tijdloze Kosmische Wetten
Kosmische Wetten zijn van alle tijden en geven zicht op o.a. de werkelijke diepere redenen van ons bestaan. Eeen andere benaming luidt: esoterische wetten of kennis... Esoterie betekent, evenals occult verborgen of geheime kennis. Vroeger was deze benaming bedoeld om aan te geven dat het gros van de mensheid deze kennis nog niet kon begrijpen of er verkeerde uitleg aan zou kunnen geven, doordat het algemeen bewustzijnsniveau nog te laag was. Tegenwoordig is deze leer voor steeds meer mensen wel degelijk toegankelijk.
Als astroloog in het Watermantijdperk is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze Tijdloze Kosmische Wetten, zoals ze genoemd worden. Steeds meer mensen kloppen bij de astroloog aan met diepere vragen dan Hoe kan ik mijn relatie verbeteren of past die baan bij mij. Men wil begrijpen wat men hier op aarde doet, wat het doel van het leven is. De persoonlijkheid en allerlei omstandigheden in het leven worden minder belangrijk. Deze vallen onder de zgn. exoterische astrologie, terwijl we uiteindelijk naar een esoterische astrologie toe moeten, wat niet wil zeggen dat er geen plaats meer zou zijn voor de traditionele psychologische en de klassieke astrologie.


Deze lezing is ook toegankelijk voor niet-astrologen

Iedereen die begrijpt dat we hier op aarde zijn om onze geestelijke evolutie te stimuleren en zo ons bewustzijn te vergroten en te verdiepen worden hierbij uitgenodigd om deze workshop te volgen. Voorlopig is het doel om deze workshop te houden in de loop van april.
Kosmische wetten geven inzicht en doelstellingen die ons er beter van bewust maken dat we een spiritueel wezen zijn met menselijke ervaringen, in plaats van menselijke wezens met spirituele ervaringen. Alleen op die manier en met die inzichten kunnen we geestelijk evolueren.
In deze lezing maken we kennis met de nog altijd springlevende en tijdloos geldende Leringen van de Oude Wijsheid, ons overgedragen door o.a. de Theosofie, H.P.Blavatsky, Helena Roerich, Alice Bailey en Benjamin Creme.

datum: zaterdag 28 april 2018
waar: Cafe-restaurant 't Boerke Hoofdstraat 72 Rijen (grote parkeerruimte om de hoek)
tijd: 10:00 tot 13:00 uur
kosten: 40 euro inclusief uitgebreide syllabus en koffie en thee
opgeven: voor 21 april 2018 telefonisch (06-16749562) of mail naar info@athelas.nlAlgemeen telefoonnummer

Voor alle astrologische contacten geldt mijn mobiele telefoonnummer: 06-16749562


Deze website is gemaakt door Margot Wijbrans-Roodbergen

Athelas Astrologische Dienstverlening
Marga Klompélaan 57
5122 BP Rijen
tel. 06 16749562
e-mail: info@athelas.nl